ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η θεωρία και η πρακτική των μαθημάτων διδάσκεται δύο φορές την εβδομάδα (συνήθως Σάββατο και Κυριακή) από κατάλληλους καθηγητές και έμπειρους εκπαιδευτές, στις εγκαταστάσεις του ΑΝΟΓ και με ιστιοφόρα σκάφη 10μ. – 15μ.

Υπάρχει η δυνατότητα προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες του Group.